Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

4. opplag bokmål

1.313 a) Svaret er 133 poeng.

2.317 Tabellen skal være:

Tabell 2.317   

 

 

 

_________________________________________________________________

3. opplag bokmål

1.313 a) Svaret er 133 poeng.

2.317 Se tabellen ovenfor.

7.300 a) Svaret er 170 cm3.

7.304 b) Svaret er 349 kr.

8.312 a) Svaret er 150 g/km.

9.313 a) 

  Mann Kvinne Totalt
Ønsker ballbinge 63 67 130
Ønsker ikke ballbinge 69 41 110
Totalt 132 108 240

9.313 b) Svaret er 1324=0,54

___________________________________________________________

2. opplag bokmål

Oppgavedel

1.113 e) Svaret er 20.

1.312 b) Svaret er 18.

1.313 a) Svaret er 133 poeng.

2.176 Forholdet mellom sement og vann er 3 : 1.
         a) Hvor mye sement må vi bruke til 12 L vann?
         b) Hvor mye vann trenger vi til 18 L sement?
         c) Svaret er: 15 L vann og 45 L sement

2.317 Se tabellen ovenfor.

7.300 a) Svaret er 170 cm3.

7.304 b) Svaret er 349 kr.

8.312 a) Svaret er 150 g/km.

9.313 a) 

  Mann Kvinne Totalt
Ønsker ballbinge 63 67 130
Ønsker ikke ballbinge 69 41 110
Totalt 132 108 240

 9.313 b) Svaret er 1324=0,54

____________________________________________________________________

1. opplag, bokmål

Oppgavedel

1.113 e) Svaret er 20.

1. opplag, bokmål og nynorsk

1.312 b) Svaret er 18.

1.313 a) Svaret er 133 poeng.

2.176 Forholdet mellom sement og vann er 3 : 1.
         a) Hvor mye sement må vi bruke til 12 L vann?
         b) Hvor mye vann trenger vi til 18 L sement?
         c) Svaret er: 15 L vann og 45 L sement

2.317 Se tabellen ovenfor.

7.300 a) Svaret er 170 cm3.

7.304 b) Svaret er 349 kr. 

8.312 a) Svaret er 150 g/km.

9.313 a) 

  Mann Kvinne Totalt
Ønsker ballbinge 63 67 130
Ønsker ikke ballbinge 69 41 110
Totalt 132 108 240

 9.313 b) Svaret er  1324=0,54

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.