3 (eldre versjon) Formler og likninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside formleroglikninger2009 ♦ forenkle fleirledda uttrykk (læreplanrevisjon 2013)

♦ tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

♦ tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde

 

Til å dekke det nye punktet i læreplanen har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner som delkapittel 3.0 Variabler i menyen Vedlegg.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Eksempel