4 (eldre versjon) Forhold og prosent

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne

Forside forholdogprosent2009 ♦ regne med forholdstall, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

♦ behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

 • Video
 • GeoGebra
 • Oppdaterte kontrolloppgaver

Forklaringer

 • Prosentregning (eldre versjon) GeoGebra-fil
 • Oppgave 4.75 (eldre versjon) GeoGebra
  86 KB Last ned
 • Oppgave 4.75 (eldre versjon) TI Nspire
  64 KB Last ned
 • Proporsjonalitet (eldre versjon) GeoGebra-fil
 • Oppgave 4.82 (eldre versjon) GeoGebra
  162 KB Last ned
 • Oppgave 4.82 (eldre versjon) TI Nspire
  50 KB Last ned
 • Omvendt proporsjonalitet (eldre versjon) GeoGebra-fil