5 (eldre versjon) Geometri i yrke og kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside geometriyrkekunst2009 ♦ bruke formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og praktisk arbeid

♦ tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur

_________________________________________

Følgende punkt er gått ut av læreplanen:
♦ lage og gjenkjenne mønster av like eller ulike former som kan fylle hele planet

♦ Perspektivtegning

Delkapitlene 5.2–5.6 er dermed ikke lenger med i læreplanen.

__________________________________________________

Til kontrolloppgavene i dette kapittelet følger det med et kart. Det må skrives ut i 100 % (vedlagte versjon) for at målestokken skal bli riktig.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver