6 (eldre versjon) Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside økonomi2009 ♦ utføre lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy

♦ beregne skatt og avgifter

♦ elevene skal vurdere forbruk, bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark.

Til å dekke det nye punktet i læreplanen har vi utarbeidet tilleggsstoff som du finner som delkapittel 6.10 Kredittkort i Vedlegg.

Budsjett og regneskap ved hjelp av regneark ligger allerede i boka og på dette nettstedet.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver