7 (eldre versjon) Indeksregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside indeksregning2009 ♦ regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver

Nettressurser