9 (eldre versjon) Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside funksjoner2009 ♦ tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger

♦ undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme skjæringspunkter, nullpunkter, ekstremalpunkter og stigning, og tolke den praktiske betydningen av resultatene

♦ oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner

♦ gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende dette på praktiske eksempler, også digitalt

Endringer i læreplanen: 

I juni 2013 kom dette nye punktet inn i læreplanen:

Tall og algebra

♦ Elevene skal kunne forenkle flerleddete uttrykk, løse likninger av første grad og enkle potenslikninger.

Til å dekke dette punktet om enkle potenslikninger har vi laget et delkapittel som tillegg til læreboka. Delkapittelet avslutter boka. Det er en pdf-fil som inneholder teoristoff med eksempler og oppgaver, oppgavedel og fasit. Du finner det under Tilleggstoff. Løsninger til oppgavene i teoridelen finner du også nedenfor.

I samme endring gikk stoffet i delkapittel 9.8 Vekstfart ut.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

  • Video
  • GeoGebra
  • Oppdaterte kontrolloppgaver