1 Geometri (eldre versjon)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Forside geometri2009 ♦ bruke formlikhet, målestokk og Pytagoras' setning til beregninger og praktisk arbeid

♦ løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum

♦ regne med ulike målenheter, bruke ulike måleredskaper, og vurdere målenøyaktighet

Endringene i planen, gjeldende fra skoleåret 2010/2011 er markert med fet skrift. Temaet Målestokk behandles i kapittel 5 i boka. De øvrige endringene er dekket opp av kapittelet i boka.

Mer relevant innhold

Sidene tilpasset ny bok innholder mer digitalt stoff som er relevant selv om man benytter gammel bok.

 • Video
 • GeoGebra
 • Oppdaterte kontrolloppgaver

Interaktive oppgaver

 • Enheter for lengde
 • Skyvelære (flash)
 • Vinkler i formlike trekanter
 • Formlike trekanter - undersøk (flash)
 • Trekanter - undersøk (flash)
 • Formlikhet (ggb)
 • Lengder i formlike trekanter
 • Utfordringsoppgave 1 (ggb)
 • Areal og omkrets
 • Areal og punkter GeoGebra-fil