Eldre versjon Sinus 1P (2009)

Her finner du innhold som er aktuelt dersom du bruker den eldre utgaven av læreboka (2009).

Omslag 1P 2009-utgaven Sinus 1P (2009) består av

  • lærebok med teoridel og oppgavedel
  • dette nettstedet

Innholdet her følger teoridelen i 2009-utgaven av læreboka. Kontrolloppgaver, løsningsforslag, oppgaver o.a. er lagt til i det kapittelet der det hører til. I kapittelstrukturen finner du finner også eksempler og løsninger med digitale programmer.

I boksen SE finner du informasjon om nødvendig tillegg til boken knyttet til læreplanendringen i 2013. Her finner du også feil vi er kjent med og annen aktuell informasjon.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Sigbjørn Hals.