9 Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • lage eksempler og simuleringer av tilfeldige hendinger og gjøre rede for begrepet sannsynlighet
  • beregne sannsynlighet ved å telle opp gunstige og mulige utfall, systematisere opptellinger ved hjelp av krysstabeller, venndiagram og valgtre og bruke addisjonssetningen og produktsetningen i praktiske sammenhenger

GeoGebra 6 - kapittel 9

Fremgangsmåter for GeoGebra 6:

9.1 Forsøk og simuleringer, s 245

Interaktive oppgaver

  • Sannsynlighet - simuleringer (flash)
  • Sum av to terninger oppgave 9.300 (ggb)