8 Funksjoner og modeller

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende dette på praktiske eksempler, også digitalt
  • oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner
  • undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, ved å bestemme nullpunkter, ekstremalpunkter og skjæringspunkter og tolke den praktiske betydningen av resultatene