5 Økonomi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre rede for og regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn og beregne inntekt, skatt og avgifter
  • vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark
  • undersøke og vurdere ulike former for lån og sparing

Når du på prøver/eksamen skal vise formler i tillegg til resultater i regneark, må det være formler du har laget selv. I boksen Regneark i Excel, finner du regneark som du kan lage selv. Disse regnearkene kan du redigere og tilpasse til oppgaver som blir gitt til eksamen. Regnearkene i Løsningsforslag skal du ikke redigere, formlene her vises derfor ikke.

Vi har lagt ut et oppdatert delkapittel 5.3 Selvangivelse i boksen "Tilleggstoff". Dette tar hensyn til endringene i skattesystemet fra 2016, hvor toppskatt ble fjernet til fordel for et system med trinnskatt. Vi har også lagt ut et oppdatert regneark i boksen "Vedlegg".   

Regneark i Excel

Til prøver/eksamen skal du lage egne formler i regneark. Her finner du excel-regneark du kan redigere og tilpasse til oppgaver som blir gitt til eksamen.