3 Lengder og vinkler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • bruke og grunngi bruken av formlikhet, målestokk og pytagorassetningen til beregninger og i praktisk arbeid
  • løse problemer som gjelder lengde, vinkel, areal og volum
  • regne med ulike målenheter, bruke ulike måleredskaper, vurdere hvilke måleredskaper som er formålstjenlige, og vurdere hvor usikre målingene er
  • tolke, lage og bruke skisser og arbeidstegninger på problemstillinger fra kultur- og yrkesliv og presentere og grunngi løsninger

GeoGebra 6 - kapittel 3

Fremgangsmåter for GeoGebra 6.

3.5 Pytagorassetningen, side 94