1 Tallregning og algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er
  • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
  • forenkle flerleddede uttrykk og løse likninger av første grad og enkle potenslikninger