7 Formler og rette linjer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel7

  • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger
  • tolke og bruke formler som gjelder dagligliv og yrkesliv
  • gjøre rede for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler, også digitalt

GeoGebra

Du vil ha nytte av programmet GeoGebra under arbeidet med denne boken. Klikk på lenken for å få tilgang til programmet.

Nettressurser